Visjon og verdier

Visjon

Sammen for morgendagens kompetanse

Verdigrunnlag

Sørlandets fagskole skal kjennetegnes ved disse verdiene og innbefatter både studenter og ansatte

Faglig

Ved Sørlandets fagskolen har vi et faglig fokus, dette kommer til uttrykk gjennom våre kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Vi skal være faglig oppdatert og vise formidlingsglede.

Inkluderende

Ved Sørlandets fagskole er vi rause og har plass til mangfold. Vi respekterer hverandre og alle skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt. Vi samarbeider og deler av vår kompetanse. Vi bidrar positivt til fellesskapet ved å vise vennlighet og interesse for kollegaer og studenter.

Engasjert

Læringsmiljøet ved Sørlandets fagskole er preget av at vi støtter og stimulerer hverandre. Vi ser muligheter både faglig og menneskelig. Miljøet er preget av arbeidsglede og kreativitet.