'

Litt om oss

Vår visjon er "Sammen for morgendagens kompetanse". For oss betyr dette av vi er faglige, inkluderende og engasjerte.

Sørlandets fagskole tilbyr utdanning i Klima energi og miljø (KEM), Bygg, Elektro, Tverrfaglig miljøarbeid og Psykisk helsearbeid- og rusarbeid. Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og kommunal sektor for å tilby aktuelle og praksisnære utdanninger og mange av våre forelesere henter vi fra disse fagmiljøene.

Sørlandet fagskole er medlemmer i Eyde – klyngen, som er prosessindustriens klyngeorganisasjon på Agder, og vi har et godt samarbeid om kompetanseutvikling for fagarbeidere.

Fagskolen ligger i Grimstad som er en koselig skjærgårdsby på Sørlandet. Høsten 2015 flyttet vi inn i nye moderne lokaler i Grooseveien 36.

Verdigrunnlag

Sørlandets fagskole skal kjennetegnes ved disse verdiene og innbefatter både studenter og ansatte

Faglig

Ved Sørlandets fagskolen har vi et faglig fokus, dette kommer til uttrykk gjennom våre kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Vi skal være faglig oppdatert og vise formidlingsglede.

Inkluderende

Ved Sørlandets fagskole er vi rause og har plass til mangfold. Vi respekterer hverandre og alle skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt. Vi samarbeider og deler av vår kompetanse. Vi bidrar positivt til fellesskapet ved å vise vennlighet og interesse for kollegaer og studenter.

Engasjert

Læringsmiljøet ved Sørlandets fagskole er preget av at vi støtter og stimulerer hverandre. Vi ser muligheter både faglig og menneskelig. Miljøet er preget av arbeidsglede og kreativitet.