Fagskoleutdanning

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har fag/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis innen aktuelt fagområde. Fagskoleutdanningene er nær knyttet til arbeidslivets kompetansebehov. Skolen samarbeider tett med praksisfeltet for å kunne tilby en aktuell og praksisnær utdanning. Studiet er nært knyttet til dine arbeidserfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet.

 

Som student på fagskolen får du tett oppfølging fra faglærere og vil være deltager i et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du er selv en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse og positive holdninger overfor medstudenter og ansatte.