'

Sørlandets Fagskole

Tilbyr utdanning innen tekniske fag samt helse- og oppvekstfag

Fagskole er videreutdanning direkte tilpasset de som har fagbrev (eller tilstrekkelig realkompetanse). Ved sørlandets fagskole, som ligger i Grimstad, tilbyr vi utdanning innen helsefag og tekniske fag.

Rektor fagskolen