Studenter på ONF-Landsmøte

Henrik Engeland

Studentrådsleder, Henrik Engeland og studentrådsrepresentant, Jørn Aaknes, reiste på ONF sitt landsmøte og fikk møte det store mangfoldet som er av fagskoler i Norge og hvordan ONF jobber for fagskolestudentenes rettigheter og status. Her var vi som representanter fra Sørlandets fagskole med å vedta endringer i den politiske Plattformen til ONF. Her var de viktigste sakene å utvikle den yrkesfaglige utdanningen ytterligere, sørge for at fylker/regioner prioriterer fagskolene og studentene, og sikre at studentene får god uttelling for utdanningen sin.

Sammen på dette møte fikk vi en bedre kjennskap til de andre fagskolene i landet og det ble knyttet kontakter mellom skolene for andre anledninger og spørsmål.

Et annet fokus på møtet var å styrke hvert studentråd på hver skole. Her fikk man gode råd og egen manual som hjelper studentrådet at det fungerer optimalt. Med et godt velfungerende studentråd vil studentene ha en bedre posisjon for å påvirke sin studiehverdag.

 

Mer info om møte finnes på ONF sin hjemmeside:

http://www.fagskolestudent.no/aktuelt/2017/11/6/onf-landsmte-2017-nyvalgt-hovedstyre-og-politiske-vedtak

 

Dette er noe studentrådet på skolen bør prioritere hvert år. Vi som reiste nå var svært fornøyd med utbytte vi fikk fra møte og det sosiale samværet.

 

Med Vennlig hilsen

Henrik Engeland