Videregående avdeling

Tlf. 37 09 90 50. Videregående avdeling kan gi tilbud i teorifag/fellesfag til ungdom som av helsemessige årsaker trenger et skjerma miljø for kortere eller lengre periode. Ungdom inne på barnevernsinstitusjoner kan også gå her når det er behov for dette i en overgangsfase.

Elevene er tilknyttet en videregående skole som har det formelle ansvaret med tanke på eksamen og dokumentasjon. Det er et tett samarbeid mellom SMI-skolen og de skolene elevene tilhører. Hos oss brukes de samme bøkene som på den skolen de hører til og de følger samme pensum.

Elevene som kommer hit er for det meste knyttet til behandlingstilbudet ved ABUP. I samarbeid med ABUP tar vi imot elever med ulike utfordringer. Vi samarbeider med behandlende instans, eleven selv, evt. foresatte, hjemmeskole og PPT. Ut fra dette samarbeidet kan vi tilby dem et tilpasset undervisningstilbud. Elevene tar gjerne enkelte fellesfag.

Timetallet pr fag er i de fleste tilfellene det samme timetallet som de har i de respektive fag.

 Skolens åpningstid:

  • 08.00–15.30: Mandag til fredag

 Elevenes skoledag:

  • 09.00-15.15: Mandag til fredag

Elevene får tilbud om å spise lunsj. Det er også lærere som er med og spiser sammen med dem.

Hovedprinsippet for arbeidet vil være:

  • Blir bindeledd mellom skole og behandling.

 

 

Klikk her for å se kart.