Sykehusveien 4

Grunnskolen avd Sykehusveien

SMI-skolen, avdeling Sykehusveien. Tlf. 37 09 90 50.

Trykk på linken for å se kart:
http://kart.gulesider.no/?q=sykehusvein%204%2C%20Arendal

Avdelingen kan ha elever fra hele grunnskolen. Elevene som kommer hit er for det meste knyttet til behandlingstilbudet ved ABUP. I samarbeid med ABUP tar vi imot elever med ulike utfordringer, og som over tid ikke har klart å motta tilbud i den ordinære skolen. I samarbeid med behandlende instans, foresatte, hjemmeskole og PPT, tilbyr vi dem et tilpasset undervisningstilbud i kortere eller lengre periode, for så å hjelpe dem tilbake til deres hjemmeskole.

Elevene har også mulighet til å ta eksamen her dersom det er aktuelt.

 Skolens åpningstid:

 • 08.00–15.30: Mandag til fredag

Lengden på elevenes skoledag vil være avhengig av hvor mye den enkelte kan klare. Dette blir gjort i samarbeid med behandlende instans.

 Elevenes skoledag:

 • 08.30-14.00: Mandag til fredag

Vi har fokus på teoretiske fag de tre første timene. Deretter samles elevene og spiser lunsj sammen med noen av lærerne.

Etter lunsj har vi praktiske fag. Disse øktene kan bestå av 3 timer med mat og helse/forming, eksursjon (kan evt. også være hele dagen), 2 timer gym, svømming og siste timene på fredag med spill, konkurranse, film e.l.

Hovedprinsipper for arbeidet vil være:

 • Innhenter tillatelse til å arbeide tett med samarbeidsinstanser.
 • Kartlegger skolehistorikk.
 • Faglig og pedagogisk utredning. Observasjoner, understøttende til eventuelle diagnoser.
 • Gir dem tilpasset opplæring som gir dem mestring i den perioden de er her.
 • Fokusere på det de er gode til.
 • Bygge opp en god relasjon som klar voksenperson over en kortere eller lengre periode.
 • Mobilisere kommunens eller fylkeskommunens hjelpeapparat, f.eks. skole, PPT. 
 • Sikre tilbakeføringen til ordinær skole, eller overgang til videregående skole.
 • Følge, om nødvendig, opp i en periode på ordinær skole, ikke som lærer, men som elevens støtte.
 • Gi veiledning til lærerne på hjemmeskolen, bygd på egne erfaringer. Kan hjelpe til med IOP.
 • Blir bindeledd mellom skole og behandling.