Furukollen

SMI-skolen, avdeling Furukollen

Tlf. 37 02 47 82

Her har vi opplæringsansvar for barn og unge i grunnskolealder som er innskrevet ved statlige eller private barnevernstiltak i Aust-Agder.

Kommuner kan også kjøpe plass for elever ved Furukollen. Furukollen har hovedsaklig elever fra ungdomstrinnet, samt tidvis elever fra videregående skole. Skolen har flotte lokaler med en bra gymsal, og kunst & håndverksrom. Til tider er det mange elever her og en kunne hatt bruk for mer plass.

Avdeling Furukollen har 8 ansatte, der jobber avdelingsleder, rådgiver, vernepleier og lærere.

Elevene følger i utgangspunktet en tradisjonell oppsatt timeplan etter klassetrinn. Skolen begynner 08.30 og slutter 14.15. Det blir servert enkel frokost (mûsli/knekkebrød) fra 0830 - 0845. Da har elevene muligheter til å få i seg litt mat i begynnelsen av skoledagen.

Vi underviser i alle fag, tilpasset den enkelte elev, i små grupper. For dyrekjære elever har vi også anledning til å bruke hunder i undervisningsopplegg. Det blir servert lunsj til elevene, slik at de ikke trenger å ha med matpakke. Vi dekker bord og lærere og elever spiser sammen på kjøkkenet.

For å få til en best mulig undervisning for elevene ønsker vi et tett samarbeid med omsorgsbasene til elevene. Ved daglig skolestart og skoleslutt overbringes nødvendig informasjon mellom institusjonene, eventuelt foresatte og skolen. Hver elev får en kontaktlærer som deltar på ansvarsgruppemøter og andre aktuelle møter i forbindelse med eleven.

Avdelingsleder ved Furukollen har møter med teamlederne ved de aktuelle institusjonene.

SMI-skolen har sin egen PPT-kontakt i fylkeskommunen. PPT kommer med en sakkyndig uttalelse, rektor gjør enkeltvedtak og det blir videre utarbeidet en IOP (individuell opplæringsplan) for den enkelte elev.

På Furukollen har vi også en lærer som i 40 % av sin stilling har fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Vedkommende hjelper til ved innsøkning, og passer på at alle som er i institusjoner under vårt ansvar, blir ivaretatt i forhold til sine rettigheter. Hvis det er elever som trenger ekstra oppfølging i starten av videregående skole, kan vedkommende også følge tettere opp i en overgangsfase. Vi har satt høstferien som grense for dette arbeidet. 

 

Trykk her for å se kart