Familieskolen

Tlf. 37 07 50 00. Familieskolen er en del av barne- og familieenheten ved ABUP.

Foto: SMI-skolen

Familieskolen er et flerfamilietilbud som startet opp i 2002. Tilbudet er til familier med barn i alderen seks til tretten år som strever med å være på skolen.

Hvordan arbeider vi?

Hver tirsdag møtes fem til sju familier fra klokka åtte til tre. Hver familie har med seg arbeidsoppgaver fra hjemmeskolen. Parallellt har de oppdager de som familie har funnet det viktig å jobbe med.

Foreldrene møtes i tillegg til foreldregruppe hver mandag fra 10.00 til 12.00. Her tas opp aktuelle problemstillinger fra familieskolen, og det blir gitt foreldreveiledning.

Timeplanen ved familieskolen ser ut som følgende:

  • 08.00-09.00: Frokost
  • 09.00-09.15: Felles samling. Velkommen, alle skal se og høres.
  • 09.15-11.30: To arbeidsøkter med pause i mellom. Normalt arbeider hver familie med skoleoppgaver fra skolen.
  • 11.30-12.15: Felles lunsj.
  • 12.15-15.00: Felles aktiviteter. Lek, spill, utfordringer. Fokus på samhandling og på å få til noe som gruppe.
  • 15.00: Avslutning. Dagen oppsummeres i fellesskap.

Dagsprogrammet har tre hovedelementer: samtale, lek, skole. Og det skjer i en kontekst av fellesskap og likeverd.

I selve arbeidet som foregår på familieskolen, er vi opptatte av å veksle mellom praksis og samtale. Det vi gjør, skal være så overførbart til hverdagen som mulig. Siden alle barna som er på familieskolen har trøbbel med å fungere i elevrollen, har vi derfor to timer hver dag hvor vi jobber med skolefag.

Her er vi ikke opptatt av faglige prestasjoner, men om å få til å være elev, det vil si; jobbe med det man skal, ikke forstyrre andre for mye, være en god venn og være hyggelig mot hverandre osv. Skolearbeid er også viktig fordi svært mange av barna har lærevansker som det i liten grad er tatt hensyn til, fordi annet trøbbel kommer i veien for at de voksne ser det. Noen ganger er justering av pedagogfaglig nivå og innfallsvinkel en nøkkel til forandring.

Ellers er familieskolen ei "åpen gruppe". Når en familie slutter, er det plass til at en ny familie begynner.