Sørlandet sykehus HF

BARNESENTERET
Barneseksjonen
Barneseksjonen består av barne- og nyfødtpostene og barnepoliklinikkene ved SSA og SSK.

Telefon: 37014000

HABU
Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering.

Telefon: 37014000

POLIKLINIKKEN
Poliklinikken foretar utredning og behandling.

Telefon: 37075000

DAG- OG DØGNTILBUD
For barn og unge med behov for døgntilbud finnes 6 sengeplasser ved Ungdomsklinikken i Arendal. Disse plassene er for begge Agderfylkene.

Telefon: 37075150