Skolens opplæringstilbud

Vår oppgave er å tilrettelegge undervisning for elever både i grunnskolen og videregående skole. For videregående elever er det først og fremst fellesfag vi kan gi tilbud om. Ut over dette må det avtales for hver enkelt hva som kan la seg gjøre.