Skolens mål

SMI-skolens hovedoppgave er: Å sørge for at barn og unge i sosiale og medisinske institusjoner får det undervisningstilbudet de har krav på

SMI-skolen i Aust-Agder har som mål å utvikle en best mulig organisasjon som sikrer Aust-Agder fylkeskommunes oppgave om å gi undervisning til barn og unge i institusjoner i fylkeskommunen som det statlige regionale barnevernsmyndighetene har ansvar for etter §5.1 i barnevernslova, og private institusjoner godkjente etter §5.8.

Det samme gjelder helseinstitusjoner som det regionale helseforetaket eier, og private institusjoner som har avtale med det regionale foretaket.