Kontaktinformasjon

Sykehusveien 4
Administrasjon

Postadr.:
SMI-skolen i Aust-Agder
Postboks 783 Stoa,

4809 Arendal

Besøksadr.:
Sykehusveien 4,
4809 Arendal

Tlf.: 37 09 90 50
Fax: 37 09 90 51

Epost: smi@austagderfk.no

Ungdomsklinikken

Postadr.:
SMI-skolen i Aust-Agder
Postboks 783 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadr.:
Sykehusveien 2,
4809 Arendal

Sentralbord Ungdomsklinikken: 37 07 51 50

Administrasjon: Sykehusveien 4: 37 09 90 50

Epost: smi@austagderfk.no

Furukollen

Postadr.:
SMI-skolen i Aust-Agder
Postboks 783 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadr.:
Kirkegårdsveien 13,
4847 Arendal

Tlf.: 37 02 47 82 

Epost: smi@austagderfk.no

Skolestua på SSA, barnesenteret

Postadr.:
SMI-skolen i Aust-Agder
Postboks 783 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadr.:
Skolestua på SSA, barnesenteret 6. etg.
Sykehusveien 1,
4838 Arendal

Tlf.: 37 01 47 15

E-post: skolessa@austagderfk.no

Familieskolen

Postadr.:
ABUP
Avd. Familieskolen
postboks 783 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadr.:
Sykehusveien 3A,
4838 Arendal

Tlf: 37 07 50 00