Ordensregler

ORDENSREGLER FOR SMI-SKOLEN
Grunnskolen, avd. Sykehusveien 4

SMI-skolen er vår felles arbeidsplass. Vi skal derfor være sammen på en slik måte at alle liker seg, er trygge, og at hver dag skal bli mest mulig positiv for alle.

Følgende regler gjelder for skolen:

 • Det er bare tillatt med mobiltelefon i skoletida etter avtale med lærer.
 • Det er ikke tillatt å bruke og oppbevare rusmidler på skolen eller på andre arenaer i skolens regi.
  Ved mistanke eller observasjon om bruk, oppbevaring eller befatning med rusmidler, vil foresatte, omsorgsbase og politi bli informert.
 • Det er ikke tillatt å bære eller oppbevare kniv, våpen eller ennet farlig redskap på skolen.
 • Mobbing av andre, både psykisk og fysisk, tolereres ikke.
 • Trusler, vold mot ansatte og elever tolereres ikke.
 • Skolens, andres og egne eiendeler må behandles med forsiktighet. Hærverk aksepteres ikke.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til bortvisning. Før det blir tatt beslutning om refsingstiltak eller bortvisning. skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. Opplæringslova §2-9. Rektor kan vise bort elever fra undervisningen i inntil tre dager på årstrinnene 8 - 10. Elever på årstrinnene 1 - 7 kan visest bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Jfr. Opplæringslova §2-10.

SMI-skolen, 17.09.14 

 

ORDENSREGLER FOR SMI-SKOLEN
Grunnskolen, avd. Furukollen

SMI-skolen er vår felles arbeidsplass. Vi skal derfor være sammen på en slik måte at alle liker seg, er trygge, og at hver dag skal bli mest mulig positiv for alle.

Følgende regler gjelder for skolen:

 • Det er ikke tillatt å bruke og oppbevare rusmidler på skolen eller på andre arenaer i skolens regi.
  Ved mistanke eller observasjon om bruk, oppbevaring eller befatning med rusmidler, vil foresatte, omsorgsbase og politi bli informert.
 • Det er ikke tillatt å bære eller oppbevare kniv, våpen eller ennet farlig redskap på skolen.
 • Mobbing av andre, både psykisk og fysisk, tolereres ikke.
 • Trusler, vold mot ansatte og elever tolereres ikke.
 • Skolens, andres og egne eiendeler må behandles med forsiktighet. Hærverk aksepteres ikke.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til bortvisning. Før det blir tatt beslutning om refsingstiltak eller bortvisning. skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. Opplæringslova §2-9. Rektor kan vise bort elever fra undervisningen i inntil tre dager på årstrinnene 8 - 10. Elever på årstrinnene 1 - 7 kan visest bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Jfr. Opplæringslova §2-10.

SMI-skolen, 17.09.14