Invitasjon til prekvalifisering

Det bygges ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune inviterer kunstnere til å vise interesse for utførelse av kunstprosjekter.

PREKVALIFISERING: KUNST I LANDSKAP - Les utlysningstekst


PREKVALIFISERING: KUNST I ARKITEKTUR - Les utlysningstekst

 
Frist for innsendelse av materiale er 15. mars 2018.

Søknaden merkes «Prekvalifisering KAPLA_KUNST I LANDSKAPSARKITEKTUR» eller «Prekvalifisering KAPLA_KUNST I ARKITEKTUR». Se nærmere detaljer i utlysningstekstene.

Kunstkonsulentene for ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand er Nina Gresvig og Harald Solberg.

Eventuelle spørsmål som ikke er besvart i utlysningstekstene kan rettes til Nina Gresvig
e-post: nina.gresvig@outlook.com / tlf 906 26 422.

Utsnitt av annonse, invitasjon til to prekvalifiseringer KAPLA