Web-Tv

Fylkestingets møter filmes og sendes direkte. Møtene lagres i tillegg i et arkiv og er tilgjengelig for publikum.

Fylkestingets møter i plenum blir filmet og sendt direkte. Møtene begynner normalt kl 10.00.

Åpne i eget vindu. Arkiv fra tidligere møter ligger også på samme sted.