Partienes listeforslag

Partier som ønsker å stille til fylkestingsvalget i 2019 må levere listeforslag til fylkeskommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.

1. april 2019 klokken 12.00 må listeforslaget ha ankommet fylkeskommunen. Det er ikke nok at den er postlagt. Frist for å levere listeforslaget er vanligvis 31. mars kl. 12.00. I 2019 faller 31. mars på en søndag, dermed er fristen utsatt til påfølgende hverdag, mandag 1. april. Det skal velges 49 kandidater til Agder fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 55 kandidater.Listeforslagene skal leveres innen 1. april kl. 12.00. Listeforslag med vedlegg leveres til følgende adresse:

Vest-Agder fylkeskommune, Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

Aust-Agder fylkeskommune, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal

Dersom du ønsker å postlegge listeforslaget må dette være ankommet en av fylkeskommunene innen 1. april kl. 12.00 for å være gyldig. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.

Du kan sende liste til følgende adresse:
Vest-Agder fylkeskommune v/Steinar Knutsen, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

Dersom du har spørsmål knyttet til valget i Aust-Agder fylkeskommune, ta kontakt med Øystein Kristensen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal