Valg

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2017

Et listeforslag skal være underskrevet av et visst antall personer. Det er tilstrekkelig med underskrift fra minst to av styremedlemmene i det fylket listen gjelder for partier som ved stortingsvalget i 2013 fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer i hele landet. Dette gjelder også for partier som har blitt registeret i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013. For andre partier eller grupper skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket.

Innsendte listeforslag:

Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene i Norge
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene 
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt 
Piratpartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

 

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommuneninnen 31. mars 2017 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Vi ber alle partier og grupper som ønsker å delta i stortingsvalget 2017 i Aust-Agder om å sørge for at partiets/gruppens listeforslag er registrert mottatt på fylkeshuset hos fylkesvalgstyret senest innen kl.12:00 fredag 31.03.2017. Disse listeforslagene skal være underskrevne originaldokumenter på papir.

Les mer på Valgportalen