Oversikt over regionale planer og strategier

Fylkeskommunen har ansvaret for å utarbeide planer og strategier for utvikling av regionen. Dette gjøres i samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører.

Regionplan Agder
Regional planstrategi
Folkehelse og levekår
Klima og miljø
Kultur og idrett
Kulturminnevern
Naturforvaltning og friluftsliv
Næringsutvikling, forskning og innovasjon
Samferdsel og arealplanlegging
Tannhelsetjenesten
Utdanning
Internasjonalt arbeid