Samferdsels- og miljøkomiteen

Leder: Oddbjørn Kylland (Sp)

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til komiteleder?

Send epost

Samferdsels- og miljøkomiteen har følgende arbeidsområder:

- Veg/kollektiv/samferdsel

- Energi

- Miljø

 

Fylkestinget består av tre fagkomiteer. Komiteene har ikke selvstendig beslutningsmyndighet, men forbereder saker for fylkestinget som deretter fatter vedtak i plenum.

Komiteens medlemmer

Bilder av komitèens medlemmer (ekstern lenke)

Bilder: Komplett liste over fylkestingets medlemmer (ekstern lenke)