Kultur-, nærings- og helsekomiteen

Leder: Andreas Daniel Brovig (KrF)


Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til komitèleder?

Send epost

Kultur-, nærings- og helsekomiteen har følgende arbeidsområder:

- Kultur
- Næringsutvikling
- Folkehelse
- Tannhelse
- Helsepolitikk for øvrig

 

 


Fylkestinget består av tre fagkomiteer. Komiteene har ikke selvstendig beslutningsmyndighet, men forbereder saker for fylkestinget som deretter fatter vedtak i plenum.

Komitèens medlemmer

Bilder av komitèens medlemmer (ekstern lenke) - under arbeid

Bilder: Komplett liste over fylkestingets medlemmer (ekstern lenke) - under arbeid