Kontaktforum for brukermedvirkning

Kontaktforum skal gjennom rådgivning og uttalelser sikre brukermedvirkning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom kontaktforums arbeid skal erfaringskompetanse på en systematisk måte spilles inn i tjenesteutvikling og planarbeid i fylkeskommunen, og medvirke til at løsninger blir så inkluderende som mulig.

Bak fra venstre: Kurt Holm Pedersen, Solveig Arnevik Fyhn. Foran fra venstre: Anders Emil Ånonsen, Svein Karlsen. Foto: Trude Kjelle, AAfk

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I Aust-Agder har rådet betegnelsen Kontaktforum for brukermedvirkning.

Kontaktforums arbeid og oppgaver beskrives i "Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m."

Kontaktforum gir råd og uttalelser til saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. I Aust-Agder får Kontaktforum alle saker som skal behandles av Fylkestinget til uttalelse. Kontaktforum for brukermedvirkning har derfor møte ca 2 uker før Fylkestinget.

Kontaktforum for brukermedvirkning er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget.

Forumets medlemmer