Fylkesutvalget

Fylkesutvalget fungerer som fylkeskommunens driftsstyre. Det forbereder ellers budsjett, økonomiplan og fylkesplansaker før endelig behandling i fylkestinget.

Fylkesutvalgets medlemmer og møtedatoer