Fylkestinget

Fylkeskommunens øverste myndighet

Fylkestinget består av 35 medlemmer, og er fylkeskommunens øverste myndighet. Det kan ta opp til behandling de saker som det vil og må fatte avgjørelser i

  • budsjett
  • økonomiplan
  • fylkesplansaker


Fylkestinget behandler også jevnlig saker som dreier seg om økonomiske bevilgninger.

Møteplan for fylkestingets plenumssamlinger

Bilder: Liste over fylkestingets medlemmer (ekstern lenke. Vi gjør oppmerksom på at noen representanter mangler i oversikten)