Fylkesordfører

Fylkesordføreren er valgt av fylkestinget og er fylkeskommunens øverste politiske leder.

Fylkesordfører Gro Bråten. Foto: Jan Aabøe

Gro Bråten (Ap) ble valgt til fylkesordfører i fylkestingets møte 24. oktober 2017. 

Kontakt:

Telefon: 905 20 198

E-post