Fylkeseldrerådet

Eldrerådet i Aust-Agder fylkeskommune er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er et lovpålagt organ gjennom lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Eldrerådet i Aust-Agder fylkeskommune har ni medlemmer med varamedlemmer. 

Eldrerådet er et samarbeids- og rådgiverorgan for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker. Eldrerådet kan selv ta opp saker.

Rådets medlemmer og møter