Aust-Agder elev- og lærlingråd

Aust-Agder elev- og lærlingråd består av representanter fra elevrådene i de offentlige videregående skolene i Aust-Agder og elever under fagopplæring i Aust-Agder fylkeskommune.

Jan Aabøe/AAfk

Hovedoppgaven for Aust-Agder elev- og lærlingråd er å være et rådgivende organ for skolene, fagopplæringen, fylkesadministrasjonen og de politiske organ og utvalg i fylkeskommunen i saker som har konsekvenser for barn og ungdom i fylket.

Aust-Agder elev- og lærlingråd er for deg som er interessert i elever og lærlingers rettigheter, eller for deg som er opptatt av miljøet på skolen din. Det er for deg som er engasjert i elevdemokratiet og som kanskje ønsker å gjøre en forskjell? Som medlem av Aust-Agder elev- og lærlingråd får du muligheten til å sikre ungdom medbestemmelse og påvirkning.

Aust-Agder elev- og lærlingråd består av to elevrådsrepresentanter fra hver av de offentlige videregående skolene i Aust-Agder og fire lærlinger, som til sammen blir 18 rådsmedlemmer. Medlemmene blir valgt gjennom hvert enkelt elevråd og lærlingene stiller til valg hvert høstsemester.

Aust-Agder elev- og lærlingråd møtes i forkant av hvert fylkesting og har til sammen fem møter i året. Rådet kommer med uttalelser til saker som skal behandles i fylkestinget og har også muligheten til å fremme egne saker. Møtene blir holdt på fylkeshuset i Arendal. Deltakerne mottar møtegodtgjørelse og får dekket reiseutgifter. 

Dersom du lurer på noe kontakt Inger Margrethe Braathu, fylkeskommunens sekretær for rådet.

Her kan du lese vedtekter for Aust- Agder elev- og lærlingråd vedtatt i fylkestinget 23. oktober 2018. 

Her kan du lese  møtekalender og kontaktinformasjon til medlemmene i Aust-Agder elev- og lærlingråd 2018/2019