Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av fylkesutvalget pluss 4 representanter fra arbeidstakersiden.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen og de ansatte. Administrasjonsutvalget ledes av fylkesordføreren med fylkesvaraordfører som nestleder.

Utvalgets medlemmer

Utvalgets møter