Politisk organisering

Organiseringen av det politiske arbeidet i Aust-Agder fylkeskommunes bygger på kommuneloven.

Helt siden revisjonen av fylkeskommunene i 1976 har Aust-Agder fylkeskommune vært bygd på formannskapsmodellen. Fylkestinget (direkte valgt siden 1976) og fylkesutvalget fungerer i forhold til hverandre som kommunestyre og formannskap gjør i primærkommunene.