Politisk organisering

Aust-Agder fylkeskommunes politiske styringsstruktur bygger på kommuneloven. Innenfor rammene av denne er det mulig med ulike varianter av politisk organisering.

Aust-Agder fylkeskommunes politiske styringsstruktur bygger på kommuneloven. Innenfor rammene av denne er det mulig med ulike varianter av politisk organisering.

Helt siden revisjonen av fylkeskommunene i 1976 har Aust-Agder fylkeskommune vært bygd på formannskapsmodellen. Fylkestinget (direkte valgt siden 1976) og fylkesutvalget fungerer i forhold til hverandre som kommunestyre og formannskap gjør i primærkommunene.