Økonomiplan og budsjett

I desember hvert år behandler fylkestinget økonomiplan for den kommende fireårsperioden, samt budsjett og regionalt utviklingsprogram for det kommende året.