'

Mulighetsstudie bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen

Mulighetsstudie bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen sendes med dette på høring og politisk behandling i kommunene.

Denne mulighetsstudien om bompengefinansiering av Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen er bestilt av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, samt Aust-Agder fylkeskommune. Mulighetsstudien er eget dokument som følger Statens vegvesen sin mal for oppbygging og prosess. I vår region er det lagt vekt på å samordne studien med areal- og transportplanarbeidet (ATP). Studien bygger på ATP- planens mål og strategier. Ei bymiljøpakke vil inneholde tiltak for buss, gang/sykkel, vei og bymiljø.

Frist for innspill og behandling er satt til 31.10.17.

Etter at innspill er mottatt og vurdert, vil fylkesutvalget ta stilling til mulighetsstudien i møte 12.12.17.

Saksframlegg

Protokoll fra fylkesutvalg 27.06.2017

Mulighetsstudie for bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen