Høringer

Her finner du planer og strategier som er ute på høring.

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR ARENDALSREGIONEN


Fylkesutvalget har vedtatt å legge regional areal- og transportplan for arendalsregionen ut til offentlig ettersyn.

Høringsfristen er satt til 15. desember 2018.

Les mer