'

Høringer

Her finner du planer og strategier som er ute på høring.

Revisjon av regional plan for Kristiansandsregionen

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i møter 19.12.17 å legge planprogram for regional plan for Kristiansandsregionen ut på høring.

Høringsfristen er 20. februar 2018. 

Les mer

Regionplan 2030 

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt å starte opp arbeid med Regionplan 2030. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 1. mars. 2018.

Les mer

Forslag til Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 – 2029

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i møter 19.12.17 å legge forslag til Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 – 2029 ut på høring.

Høringsfristen er 1. mars 2018.

Les mer