Årsrapport og årsregnskap

Hvert år utarbeides det en årsrapport angående fylkeskommunens virksomhet og økonomi. Årsrapporten utarbeides bl.a. på innspill fra virksomhetene og tjenestene.