Elev- og lærlingombudet i Aust- Agder

Elev- og lærlingombudet gir deg svar på spørsmål om dine plikter og rettigheter i videregående opplæring.

Foto: Dignora Lise Løddesøl

Hei! Jeg er Elev – og lærlingombud i Aust-Agder fylkeskommune. Jeg er oppvokst i Arendal, utdannet jurist, spiller saksofon og ser veldig frem til å bli kjent med deg som er elev og lærling i fylket vårt. Vil du prate med meg, har spørsmål eller trenger noen råd – ring eller send meg en e-post.

Les årsmelding for 2017/2018

Hilsen Dignora.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Dersom du lurer på noe som har med din opplæring å gjøre så ta kontakt. Det kan for eksempel være at du ikke får den opplæringen du har krav på eller at du ikke trives. Jeg er også mobbeombud og vil bistå deg hvis du opplever vanskelige relasjoner på skolen eller lærlingplassen din. Det kan være små og større ting. Jeg er her for deg og vil hjelpe deg med å ivareta dine interesser.

Som ombud:

  • diskuterer jeg saken med deg og gir veiledning og videre hjelp dersom du ønsker det
  • hjelper og veileder jeg elevrådene og tillitsvalgtelevene på skolen
  • kommer jeg på besøk på skolen eller i bedriften
  • tar opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

Det er fritt frem for alle involverte å kontakte meg(elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv).

Taushetsplikt

Jeg har taushetsplikt. Saker blir ikke tatt opp videre uten at du sier det er i orden (samtykker). Kontakt meg gjerne for å diskutere alt som har med skolehverdagen eller lærlingsituasjonen din å gjøre - helt uforpliktende. 

Jeg har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre avdelingene eller skolene. Det er fylkestinget som har ansatt meg, og som ombud rapporterer jeg direkte til fylkestinget.

Kontakt

Elev- og lærlingombud Dignora Lise Løddesøl

Tlf: 94052602

E-post