Fylkesordfører og fylkesvaraordfører takket av

– Jeg er utrolig stolt av å ha jobbet sammen med så mange dyktige medarbeidere i Aust-Agder fylkeskommune, sa fylkesordfører Laila Øygarden til det avtroppende fylkestinget.

Fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa og fylkesordfører Laila Øygarden. Alle foto: AAfk

Tirsdag 18. oktober var det avtroppende fylkestinget, ordførere, administrative ledere og andre gjester samlet til avslutningsmiddag på Arendal gamle rådhus. Fylkesordfører Laila Øygarden (Ap) takket av etter 24 år i fylkestinget, de siste fire som fylkesordfører. Oddvar Skaiaa (Krf) går også av etter fire år som fylkesvaraordfører og tidligere åtte år som fylkesordfører.

- Laila, vi har hatt god kontakt fra dag en, derfra har det gått bedre og bedre, så det er kanskje godt det blir slutt nå, sa Skaiaa til stor munterhet fra forsamlingen.

Både det avtroppende fylkestingets siste politiske møte 18. oktober og middagen samme kveld bar preg av positive tilbakemeldinger til sentraladministrasjonen og fylkeskommunens virksomheter for den jobben de gjør. Hyllesten kom fra hele den politiske fargeskalaen og begreper som kompetente, lojale og serviceorienterte gikk igjen i innlegg og taler.

 

Bjørgulv Sverdrup Lund (H) var toastmaster under avslutningsmiddagen for fylkestinget på Arendal gamle rådhus.

 

 

Simen Lyngroth og Andrea Etterstøl fra Froland, som begge går på musikk-, dans- dramalinja på Dahlske videregående skole, underholdt med gitarspill og sang - til stor applaus!