Presse

Henvendelser fra media skal som hovedregel besvares av den lederen som har ansvar for den respektive sak, tjeneste eller prosess. Fylkesordfører og fylkesrådmann har likevel et særskilt informasjonsansvar for henholdsvis fylkeskommunens politiske og administrative arbeid.

Kontakt kommunikasjonssjef Svein Buer hvis du trenger hjelp med finne frem til riktig instans:

 

Siste pressemeldinger