Ledige stillinger

Aust-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med rundt 1200 ansatte.

Fylkeskommunen leverer tjenester knyttet til undervisning, vei, tannhelse kultur. Vi kan tilby gode arbeidsvilkår,  hyggelige kolleger og interessante arbeidsoppgaver.

Du finner alle våre ledige stillinger i en egen stillingsportal. Dette gjelder både undervisningsstillinger i de videregående skolene, øvrige virksomheter og administrasjonen.

Gå til ledige stillinger.

I jobbportalen får du en oversikt over ledige stillinger. Søknader sendes og behandles elektronisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til stillinger i Aust-Agder fylkeskommune!

Stillinger knyttet til nye Agder fylkeskommune:

Avdelingsleder Innkjøp og anskaffelser