Plan- og samferdselavdelingen

Avdelingssjef

Avdelingen ledes av plan- og samferdselssjef Ola Olsbu.

Om plan- og samferdselsavdelingen

Plan- og samferdselavdelingen er en del av Fylkesrådmannens kontor og består av plan- og naturseksjonen og samferdselsseksjonen.

Plan- og naturseksjonen har blant annet ansvar for utviklings- og forvaltningsoppgaver innen fylkesplanlegging:

Seksjon for samferdsel har ansvar for oppgaver innen

  • fylkesveinettet
  • kollektivtransport
  • transportløyver
  • transporttjenesten for funksjonshemmede
  • skoleskyss
  • tilskuddsordninger knyttet til kollektivtransport