Fylkesrådmannen

Her finner du en kort oversikt over den administrative organiseringen av Aust-Agder fylkeskommune.

Fylkesrådmann Arild Eielsen. Foto: Marit Simonstad Kvaale

Administrativ organisering

Fylkesrådmannen er øverste administrative leder i fylkeskommunen og har ansvaret for fylkeskommunens totale virksomhet. Fylkesrådmannens kontor består av rundt 70 ansatte.

Fylkesrådmannen

Arild Eielsen er fylkesrådmann i Aust-Agder og er leder av enheten Fylkesrådmannen.

Bilde i høy oppløsning.

Assisterende fylkesrådmann

Assisterende fylkesrådmann John G. Bergh er nestleder og fylkesrådmannens stedfortreder. Bergh er også leder for økonomiavdelingen.

Ansvar og oppgaver

Fylkesrådmannens kontor med tilhørende avdelinger har ansvaret for overordnet planlegging, styring og utvikling av fylkeskommunens virksomhet. Kontoret er organisert i fem avdelinger:

Fylkeskommunens virksomheter

Virksomhetene er den tjenesteproduserende delen av fylkeskommunen og omfatter blant annet

Tjenester og støttefunksjoner

Tjenestene er i hovedsak interne støttefunksjoner som

  • Internservice
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • Fylkeskassa
  • Bygge- og eiendomstjenesten
  • Fylkesrevisjonen

Noen støttefunksjoner som IT og HMS er organisert som egne interkommunale selskaper i samarbeid med andre kommuner: