Fylkesrådmannen

Her finner du en kort oversikt over den administrative organiseringen av Aust-Agder fylkeskommune.

Administrativ organisering

Fylkesrådmannen er øverste administrative leder i fylkeskommunen og har ansvaret for fylkeskommunens totale virksomhet. Fylkesrådmannens kontor består av rundt 70 ansatte.

Fylkesrådmannen

John G. Bergh er fylkesrådmann i Aust-Agder og er leder av enheten Fylkesrådmannen.

Bilde i høy oppløsning.

Ansvar og oppgaver

Fylkesrådmannens kontor med tilhørende avdelinger har ansvaret for overordnet planlegging, styring og utvikling av fylkeskommunens virksomhet. Kontoret er organisert i fem avdelinger:

Fylkeskommunens virksomheter

Virksomhetene er den tjenesteproduserende delen av fylkeskommunen og omfatter blant annet

Tjenester og støttefunksjoner

Tjenestene er i hovedsak interne støttefunksjoner som

  • Internservice
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • Fylkeskassa
  • Bygge- og eiendomstjenesten
  • Fylkesrevisjonen

Noen støttefunksjoner som IT og HMS er organisert som egne interkommunale selskaper i samarbeid med andre kommuner: