IKT Agder IKS

IKT Agder er et interkommunalt IKT-driftsselskap. Selskapet eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland og Aust-Agder fylkeskommune.

Støttefunksjonen IT er organisert som eget interkommunalt selskap (IKT Agder) i samarbeid med andre kommuner. IKT Agder har således ansvar for å utvikle, forvalte og drifte store IT-systemer for

  • Arendal kommune
  • Grimstad kommune
  • Froland kommune
  • Aust-Agder fylkeskommune

 

Les mer på IKT Agders nettsider