Aust-Agder Revisjon IKS

Aust-Agder Revisjon IKS utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon for Aust-Agder fylkeskommune, samt flere kommuner i Aust-Agder

Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap med Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som eiere.

Aust-Agder Revisjon IKS utfører regnskapsrevisjon i disse kommunene/fylkeskommunen, og gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter vedtak i de respektive kontrollutvalgene.

Foruten lovpålagte revisjons- og kontrolloppgaver, utføres ulike særattestasjoner, kursvirksomhet, rådgivning knyttet til merverdiavgift, regnskap og intern kontroll, uavhengige undersøkelser, samt annen bistand.

Selskapet leverer tilsvarende tjenester til kommunale og fylkeskommunale selskaper og samarbeid.

Les mer om selskapet på nettsidene til Aust-Agder Revisjon IKS.