Bygge- og eiendomstjenesten

Bygge- og eiendomstjenesten er en avdeling med støttefunksjon til Fylkesrådmannens kontor, men har også en servicefunksjon for tjenestene og virksomhetene i fylkeskommunen.

Avdelingsleder

Avdelingen ledes av fylkesbyggesjef Kai Valthyr-Hansen. 

Avdelingens oppgaver

Bygge- og eiendomstjenestens hovedoppgaver er:

  • Systematisering og ajourhold av fylkeskommunens bygg og eiendommer
  • Planlegging og vurdering av fylkeskommunens nybygg
  • Byggeledelse ved nybygg
  • Planlegging og oppfølging av ekstraordinært vedlikehold
  • Bistå ved energiøkonomiseringstiltak
  • Bistå ved inneklimatiltak
  • Regnskap/budsjettoppfølging på byggeprosjekter
  • Alminnelig ansvarsforsikring og forsikring av bygningsmassen og materiell, herunder skadeerstatning fra forsikringsfondet