Andre avdelinger

Flere av Aust-Agder fylkeskommunes avdelinger har støttefunksjon for fylkeskommunen. Her kan du lese mer om disse avdelingene.

Avdelinger med støttefunksjon

Disse avdelingene har en intern støttefunksjon for fylkesrådmannens kontor:

  • Sentralarkivet
  • Internservice
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Fylkeskassa
  • Bygge- og eiendomstjenesten
  • Fylkesrevisjonen
  • IKT Agder IKS
  • Agder Arbeidsmiljø IKS

Velg ønsket avdeling i venstremenyen for å få mer informasjon.