Tilsettinger som rektor på Dahlske vgs og ass. utdanningssjef

Andreas Poppe er tilsatt som rektor på Dahlske videregående skole. Halvard Berg er tilsatt som assisterende utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Foto: Andreas Poppe, rektor på Dahlske videregående skole.

Andreas Poppe tiltrådte som rektor 1. februar etter å ha vært konstituert i stillingen siden 1.april 2018. Poppe har vært ass. rektor siden 2012 og var også konstituert i perioder i 2014 og 2016. Han har tidligere vært seksjonsleder for fengselsundervisningen fra 2000 og avdelingsleder på Blakstad videregående skole fra 2005. Han ble ansatt som avdelingsleder ved Dahlske videregående skole i 2010. Poppe er sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTNU i 1994. Han arbeidet deretter som lærer før han kom til Aust-Agder fylkeskommune i 1999.

Halvard Berg er ansatt som fast ass. utdanningssjef fra 28. januar 2019. Berg har vært konstituert ass. utdanningssjef siden 1. september 2018. Han har mange års undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole og forvaltningserfaring fra tidligere Fylkesmannen i Aust-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og utdanningsavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune. Halvard Berg er bl.a. utdannet cand.scient. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi.

Foto: Halvard Berg, ass. utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune.