Sørhjort sluttseminar

Det 5-årige GPS-merkeprosjektet for hjort i Agder og Telemark er nå avsluttet. Resultatene presenteres på Frolands verk 23.mai kl. 18.00. Åpent for alle.

Foto: NIBIO

Aust-Agder fylkeskommune inviterer i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi tilsluttseminar for Sørhjortprosjektet. Vi vil presentere resultatene fra merkeprosjektet og komme med anbefalinger for videre forvaltning av hjort. I tillegg blir det innlegg omhvordan jakt kan påvirke hjortens fluktadferd og drøftinger om organisering avbestandsbasert hjorteforvaltning.

Program

Her finner du mer om prosjektet og hvordan du kan få sporloggen til merka hjort opp på skjermen.