Bredbåndsprosjekter som har fått støtte 2018

Alle prosjektene er nå i anskaffelsesprosess

Tabellen ovenfor viser hvilke prosjekter som fikk statlig støtte til utbygging av bredbånd i 2018. Det er forventet inngåelse av avtaler i løpet av 1-2 måneder.

Prioritering av støttemidler må følge statlige retningslinjer og tar også hensyn til kostnadsoverslag og egenfinansiering.