Litt flere søker studieforberedende løp

- I 2019 har litt flere ungdommer søkt seg til studieforberedende utdanningsprogrammer sammenliknet med i fjor. Samtidig er det vekst i søkertallene til flere yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Dette gjelder særlig Service og samferdsel, men også Naturbruk, Restaurant- og matfag og Teknikk og industriell produksjon. Bygg- og anleggsteknikk og Helse- og oppvekstfag, som begge opplevde vekst i fjor, går litt ned i år, sier utdanningssjef Stein Kristiansen i Aust-Agder fylkeskommune.

Ved søknadsfristens utløp 1. mars 2019, hadde fylkeskommunen mottatt 4 675 søknader om plass (alle trinn) ved de offentlige videregående skolene i Aust-Agder. Dette er 71 færre søknader enn i fjor. 4 036 av søknadene er fra ungdommer med rett til videregående opplæring, noe som er 87 færre enn i fjor. Dette er omtrent som forventet, da antallet ungdommer i de aktuelle årskullene er noe mindre i år. 648 personer har søkt om læreplass i bedrift, en økning på 17 sammenliknet med fjoråret.

Litt flere søker studieforberedende løp
1 589 søkere med ungdomsrett har søkt Vg1 i år. Rett over halvparten, 50,3 prosent, søker seg til et studieforberedende løp. Dette er en liten økning fra i fjor, da et lite flertall, 50,4 prosent, søkte seg til yrkesfaglige løp.Figuren viser utviklingen i søkertall til de ulike utdanningsprogrammene på Vg1 fra i fjor til i år.


Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har veksten vært størst på Service og samferdsel. Det har også vært en økning i antall søkere til Naturbruk, Restaurant- og matfag og Teknikk og industriell produksjon. Veksten i antall søkere til Helse- og oppvekstfag som en har sett de senere årene, har i år snudd, og det er en marginal nedgang i antall søkere til dette utdanningsprogrammet. Også innen Elektrofag og Design og håndverk er det en liten nedgang i søkertallene. Den største nedgangen kommer innen Bygg og anleggsteknikk, med 34 færre søkere enn i fjor.

Blant de studieforberedende utdanningsprogrammene er det Kunst-, design og arkitektur som har den største veksten, relativt sett. Det er også litt flere som søker Idrettsfag og Studiespesialisering, mens litt færre søker Musikk, dans og drama og Medier og kommunikasjon.

Tilbud med stor oversøking
Det er stor konkurranse om plassene på enkelte tilbud. Konkurransen er aller størst på Vg2 Ambulansefag på Lillesand videregående skole med 27 søkere til 7 plasser. Sam Eyde videregående skole er den skolen med flest betydelig oversøkte tilbud – både Vg1 Idrettsfag, og Vg2 Klima-, energi og miljøteknikk, Vg2 Elenergi, Vg2 IKT-servicefag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag har omtrent dobbelt så mange søkere som plasser. Det samme er tilfellet på Vg1 Elektrofag og Vg2 Byggteknikk på Dahlske videregående skole.

Nå skal skoletilbudet tilpasses
Det vedtatte klasseoppsettet vil nå bli vurdert opp mot søkertallene. Eventuelle forslag til endringer i klassetallene vil bli lagt frem for fylkesutvalget i møte 7. mai. - Søkere til skoleplass vil få svar på søknaden i begynnelsen av juli. Formidling til læreplass skjer forløpende frem til 1. september, sier Kristiansen.

For spørsmål om søkertall til de enkelte skolene, kontakt skolene eller:
• Anne Katrine Mortensen, rådgiver i utdanningsavdelingen, e-post anne.katrine.mortensen@austagderfk.no, mobil 414 14 135

For spørsmål om søkertall til læreplass, kontakt:
• Dag Roland, fagopplæringssjef, e-post Dag.Bjarne.Roland@austagderfk.no, mobil 970 95 987

For ytterligere kommentarer til årets søkertall, kontakt:
• Stein Kristiansen, utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune, e-post stein.kristiansen@austagderfk.no, mobil 975 36 790