Invitasjon til seminar om marin forsøpling

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Fylkesmannen i Agder inviterer til seminar om marin forsøpling 26. november på Scandic Grimstad.

Det er stor aktivitet med mange tiltak og prosjekter i Agder, og vi ønsker gjennom seminaret å legge til rette for økt samarbeid, og gi inspirasjon til videre innsats for miljøet.

Invitasjonen går ut til lag og foreninger, kommunene, avfallsselskap og andre med virksomhet og ansvar knyttet til kystforvaltning og/eller avfallshåndtering. Årets seminar vil, i tillegg til oppdateringer rundt marin forsøpling og oppryddingsprosjekter, ha fokus på problematikk rundt småbåter.

Påmelding innen 10. november via denne nettsiden: https://austagderfk.pameldingssystem.no/seminar-om-marin-forsopling

Program: (endringer kan forekomme)

Kl 9.30   – 9.40

Velkommen

Ingunn Løvdal,

Fylkesmannens   miljøverndirektør

Kl 9.40   – 10.10

Senter   for oljevern og marint miljø – informasjon om nytt senter, roller, ny   ryddeportal

SOMM-senteret

10.10 –   10.25

Informasjon   om forskningsprosjekt

Aase J   Kvanneid, NORCE

10.25 –   10.45

Pause

 

10.45 –   11.05

Hva   gjør vi med forlatte småbåter?

Rune   Hvass, Arendal havnevesen

11.05 –   11.20

Innsamling   av herreløse båter i Kragerø

Wieger   van Brunschot, Naturvernforbundet i Kragerø

11.20 –   11.50

Informasjon   om sanering og innsamling av båter

Ecofiber

11.50 –   12.20

Prosjekter   med småbåthavner i Mandal

Rådmund   Steinsvåg, Mandal Naturvernforbund

12.20 –   13.30

Lunsj

 

13.30 –   14.30

Status   for prosjekter i Agder som har fått tilskudd i 2019:

  •   LiBiR/# Ekstra v/Johan Jørgen   Fossli
  •   Risør Akvarium v/Wieger Van   Brunschot
  •   Våre Strender v/Roger Ehnebom
  •   Kystgrunneierlaget Sør v/Gerd   Marie Jacobsen
  •   Lister friluftsråd v/Christian   Landmark

 

 

14.30 –   14.50

Pause

 

14.50 –   15.30

Status   for prosjekter i Agder som har fått tilskudd i 2019:

  •   Green Bay v/Tord Aslaksen
  •   Wayback v/ Otto Pedersen
  •   Klimaalliansen.no