Invitasjon til åpning av fv. 410 Grenstøl-Glastad

En ny og viktig fylkesveg mellom Grenstøl og Glastad i Tvedestrand kommune med tilhørende gang- og sykkelveg er nå ferdigbygd.

Dette markerer vi med offisiell åpning tirsdag 19. november. Fylkesordfører, ordfører og representanter fra Statens vegvesen vil være til stede. Du/dere inviteres til å delta på markeringen.

Det blir snorklipping, taler og kake/kaffe. Etter åpningen blir det servert varm lunsj på Tvedestrand hotell.

Tid: Tirsdag 19. november 2019 kl. 11.30.

Sted: Fremmøte på industriområde på Grenstøl, Tvedestrand kommune.

Vi ber om at dere som ønsker å delta på lunsj på Tvedestrand hotell etter åpningen, gir beskjed til Ingvild M. Lindaas på e-post ingvild.lindaas@vegvesen.no eller mobil 97778119 innen 14. november.