Internasjonalt kulturseminar 2019 under Arendalsuka: Kunst som sosial drivkraft

Kunstnerisk ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter

Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd, er en av deltakerne i panelsamtalen om kunstnerisk frihet. Her fra det internasjonale kulturseminaret under Arendalsuka i 2018.

For femte år på rad arrangerer Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk informasjonskontor Norge og Mimeta – senter for kultur og utvikling det internasjonale kulturseminaret «Kunst som sosial drivkraft» under Arendalsuka.

I år ønsker vi å ha fokus på respekt for menneskerettigheter og ytringsfrihet i kunstnerisk virksomhet – både når det gjelder kunstnerisk utvikling og produksjon samt formidling og deltakelse. Vi har i den senere tiden sett trusler mot kunstneriske ytringer i det internasjonale samfunnet så vel som i Norge. Hvor sterkt vern skal kunst ha i et ytringsperspektiv? Er kunstnerisk ytringsfrihet absolutt? Dette ønsker vi å belyse nærmere på vårt seminar i år og vil presentere ulike perspektiver i innlegg og samtaler. 

Vi har fått dyktige aktører av internasjonalt og nasjonalt format til å bidra med sine innspill, og som innledere og samtale- og diskusjonspartnere med mer, vil du treffe den iranske sangeren og musikeren Mahsa Vahdat, plateprodusent og musiker Erik Hillestad, styreleder for Norsk teater- og orkesterforening Hans Antonsen, direktør i Norsk kulturråd, Kristin Danielsen, avdelingsleder for kulturseksjonen i Utenriksdepartementet Eiler Fleischer og ordfører i Risør kommune Per Kristian Lunden.

Se det vedlagte programmet for mer informasjon.

 

Tid: Onsdag 14. august kl. 12-1430.

Sted for kulturseminar: Munkehaugen kultursenter, Munkegaten 4, 4838 Arendal  (vær oppmerksom på endring av sted, men det er kun fem minutter å gå fra sentrumskjerna)

Veibeskrivelse / Kart:  https://kart.gulesider.no/m/AkRNE